• تهرانپارس
  • sedighirad@gmail.com
  • 09163106158

پروژه ها

حفاری يك حلقه چاه

حفاری يك حلقه چاه توصيفی در ميدان هنگام ، پروژه با هدف توسعه ميدان گازی از طریق حفاری يك ...

ساخت و نصب زيرسازه ها

پروژه ساخت و نصب زيرسازه ها (جكتها) و احداث خطوط لوله ميدان فروزان در سال 1387 آغاز گردیدمیدان نفتی ...

تامين خدمات حفاری

    ارائه خدمات حفاری شامل حفاری جهت دار، سيمانكاری، سيالات حفاری، نصب آويزه آستری، مانده‌يابی، راندن لوله‌های جداری، ...

توسعه لايه های نفتی

طرح توسعه لایه های نفتی با هدف تولید هزار بشکه نفت در روز در سال آغاز گردید.لايه های ...

تامين شناور فرآورشی

ساخت اولین شناور فرآورشی خاورمیانه با قابلیت ذخیره سازی و بارگیری توسط شرکت توسعه ایران. شناور فرآورشی كوروش اولين ...

حفاری چاه های فاز 20

پیمان طرح با هدف حفاری و تکمیل 11 حلقه چاه گازی توصیفی و توسعه ای در سال 1392منعقد شد....