جداکننده پارکینگ

با پیشرفت تکنولوژی، تمام تجهیزات کاربردی نیز متناسب با آنها دچار تغییر و تحول قرار گرفتند و روز به روز کیفیت و کاربرد آنها بروز شدند. فروشگاه ترافیک کالا نیز با توجه به این رویکرد و نیاز افراد جامعه انواع تجهیزات ترافیکی مثل جداکننده پارکینگ، انواع چشم گربه ای ترافیکی و ... را عرضه می نماید.

جداکننده پارکینگ چیست؟

امروزه با بزرگ شدن سازه های ساختمانی ، پارکینگ های ساختمان نیز متناسب با آنها بزرگ و طبقاتی ساخته می شوند در نتیجه از جداکننده پارکینگ برای تفکیک بخش های پارکینگ و هدایت رانندگان برای ورود و خرروج و همچنین پارک کردن ماشین ها استفاده می شود.

استفاده به موقع و بجا از تجهیزات ترافیکی بخصوص جداکننده پارکینگ در پارکینگ می توان از برخورد خودروها به هم و یا به افراد عابر پیاده ممانعت به عمل آورد. از این رو در برخی از محل ها از جداکننده پارکینگ منعطف و در  برخی از موقعیت ها از جداکننده پارکینگ سخت استفاده می شود تا امنیت رانندگان را تضمین کند.

با استفاده از جداکننده پارکینگ، رانندگان متوجه ابعاد و محدودۀ خودروها می شوند و کمک می کند به حریم پارکینگ خودروهای دیگر تجاوز نکنند و از بهم ریختگی محیط جلوگیری می کند.

کاربرد و انواع جداکننده پارکینگ

فروشگاه ترافیک کالا  انواع جداکننده پارکینگ را برای مدیریت بهتر پارکینگ و همچنین آسایش رانندگان در فروشگاه خود عرضه می کند.

گل میخ پارکینگ، تجهیزات پارکینگی، برچسب های ترافیکی، شبرنگ ترافیکی، چشم گربه ای پارکینگی و ... نمونه ای از جداکننده پارکینگ محسوب می شوند که با توجه به کارایی آنها برای مشخص کردن حریم و محدودۀ مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.

ترافیک کالا با ارائه بهترین تجهیزات ترافیکی و پارکینگی همانند انواع جداکننده پارکینگ توانسته سطح امنیت رانندگان را در سطح جاده و پارکینگ تضمین کند و آرامش را برای  هر یک از افراد مرتبط محیا نموده است. 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :