Previous
Next

تابلو دور زدن ممنوع

کد کالا :تابلو دور زدن ممنوع

علامت دور برگردان ممنوع است یک علامت انتظامی است. هیچ تابلوی دوربرگردانی در تقاطع ها نصب نمی شود که نشان دهد راننده از نظر قانونی مجاز به دور برگردان (پیچ در جاده برای رفتن در جهت مخالف) نیست. اگر راننده ای نیاز به چرخش 180 درجه در مکانی داشته باشد که بدون دوربرگردان مشخص شده است، باید منتظر تقاطعی باشد که این نوع پیچ را امکان پذیر می کند یا راه دیگری مانند دور زدن یک بلوک را بیابد.

این تابلو به شکل دایره با زمینه سفید یک نوار قرمز دور آن با یک فلش سیاه که به رنگ قرمز خط کشیده شده است.

مکان استفاده در تقاطع ها یا جاده هایی که راننده نمی تواند به طور قانونی 180 درجه بپیچد، و هیچ علامت دوربرگردان نصب نشده ست.

سایر مناطقی که دور برگردان غیرقانونی است عبارتند از :

در گذرگاه راه آهن یا روی آن

در بزرگراهی که با یک حاشیه، نوار زمین یا دو مجموعه از خطوط زرد دوتایی تقسیم شده است

جایی که به دلیل پیچ جاده، تپه یا آب و هوا نمی توانید 60 متر را در هر جهت ببینید

در یک خیابان یک طرفه

روبروی ایستگاه آتش نشانی

چرخش 180 درجه در مکانی با علامت دوربرگردان ممنوع است.

مکان های دیگری وجود دارد که در آن ها دور برگردان غیرقانونی است، حتی اگر تابلویی نصب نشده باشد.

اگر راننده باید در منطقه‌ای بچرخد که علامت دوربرگردان ممنوع است، باید بلوک را دور بزند یا منتظر منطقه‌ای باشد که انجام این کار قانونی است.

مشخصات

نظرات

نظرات (0)

محصولات مرتبط