• 09221587354
  • 02177341073

قیمت های رقابتی

blog_img1

قیمت های رقابتی

با توجه به تحویل پروژه های دولتی و خصوصی شرکتهای تابعه مجموعه ترافیک کالا با پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت و کسب رضایت نامه های پیوست شده از کارفرما بعداز تحویل قطعی پروژه ها، مجموعه فرتو مدعی تامین مصالح مورد نیاز مشتریان خود با قیمت های رقابتی میباشد.

 

تیم پشتیبانی ترافیک کالا