• 09221587354
  • 02177341073

سرعتگیر یک انتخاب ایده آل برای آرام سازی ترافیک
هر کجا که مردم و اتومبیل ها در نزدیکی یکدیگر باشند ، ایمنی ترافیک نگران کننده است. در نزدیکی زمین های بازی و مدارس ، در پارکینگ ها و مناطق چند منظوره ، رانندگی پرسرعت خطری برای عابران پیاده است. کاهش سرعت یکی از راه های محافظت از مردم این مناطق است. سرعت ترافیک پایین تر ، هم احتمال تصادف را کاهش می دهد و هم احتمال وقوع یک حادثه را کاهش می دهد.
سرعت گیرها برای تشویق رانندگی ایمن در مناطق عابر پیاده مفید هستند.

انواع سرعتگیرها از جنس آسفالت ، بتن ، پلاستیک ، لاستیک یا فلز ساخته شوند. اگرچه همه از مزایای یکسانی برخوردار هستند، اما در کاربردهای مختلف مناسب هستند.

سرعتگیرها اغلب در خیابانهای محلی یا جاده های متصل به آن دیده می شوند که ترافیک باید روان جریان داشته باشد اما سرعت بیش از حد، عابران پیاده را به خطر می اندازد. مناطق بازی و مدرسه اغلب از سرعتگیر جهت مدیریت و کنترل ترافیک استفاده می شود.

 

محصولات مرتبط