• 09221587354
  • 02177341073

 نیوجرسی پلاستیکی گام بعدی در تکامل وسایل ایمنی موقت پلاستیکی است. کوچکتر و سبک تر از سایر مدل های ما است و با منحصر به فرد ترین هندسه طراحی شده تا کنون است.
از زمان اجرای اولین موانع بتنی در بزرگراه ها ، تغییرات کمی در رابطه با شکل آنها انجام شده است. این قسمت جدید نوآورانه به طور گسترده ای به عنوان ایمن ترین شکل برای رانندگان در هنگام تصادف در نظر گرفته می شود. آنچه واقعاً این سد را متمایز می کند هندسه داخلی است که با حفظ عملکرد و مقاومت ضربه ای یک مانع بزرگتر ، خسارت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
نیوجرسی پلاستیکی ما دارای سه برجستگی شیب دار و دو قسمت مقعر در بین آن است که ساختار سفت و سخت اما سبک را به آن می بخشد. زوایای استفاده شده جلوه ای منحصر به فرد و ساختار داخلی بسیار سفت و محکم به نیوجرسی پلاستیکی می دهد.
برای مناطق کاری که نیاز به دیوارهای با ارتفاع 90 سانتیمتری دارند ، نیوجرسی یک و نیم متری عالی عمل می کند اما این ارتفاع همیشه ضروری نیست. برای پروژه هایی که نیاز به موانع با ارتفاع 70 سانتیمتر دارند ، طراحی جدید و فعلی ما، نیوجرسی یک متری با کسری از اندازه و هزینه تولید می شود.
نیوجرسی ها دارای یک سرپوش بزرگ یا کلاهک تخلیه و یک مخزن میباشد که در آن میتوان از خاک یا شن برای سنگینتر شدن آن استفاده کرد. در هر طرف نیوجرسی قطعه ای وجود دارد که می توان از آنها برای بستن موانع استفاده کرد. (توجه: برای موثر بودن در هدایت خودروها ، نیازی نیست که موانع با هم محکم شوند) لازم به توضیح است که راه اندازی نیازی آن به سخت افزار یا قطعات اضافی ندارد. با این حال اندازه جمع و جور آن هزینه حمل و نقل را برای مشتریان ما به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 
تصادفات در مناطق کاری اغلب کشنده است و ما این محصول را برای کاهش خطر رانندگان و کارگران مشغول به کار طراحی کردیم تا جهت رعایت استانداردهای سختگیرانه ایمنی شود. یک کیت حصار نیوجرسی اختیاری یک عامل بازدارنده برای عابران پیاده ایجاد می کند ، و می تواند از حریم خصوصی محافظت کند.
موانع یا نیوجرسی بتنی ، در حالی که محبوب هستند ، اغلب مورد نیاز نیستند و می توانند با هدایت مجدد وسایل نقلیه به ترافیک فعال ، منجر به تصادفات مرگبار شوند. مخروط ها و بشکه های ترافیکی نیز محبوب هستند ، اما اغلب باعث ایجاد سردرگمی برای رانندگان در سرعت های معمولی ترافیک می شوند. مهندسان ترافیک و متخصصان عوامل انسانی به این نتیجه رسیدند که فاصله بین بشکه یا مخروط باعث تاخیر قابل توجه در زمان پاسخگویی راننده می شود 1. نیوجرسی پلاستیکی خط مشخصی از ترسیم را تشکیل می دهد و رانندگان مانند دیوار با آن برخورد می کنند.
نیوجرسی های پلاستیکی ما طوری طراحی شده اند که از نظر ظاهری برای رانندگان قابل توجه تر و محکم تر باشند.
دید زیاد به رانندگان زودتر خطرات ایمنی پیش رو را هشدار می دهد. طراحی خطی جدایی واضحی بین وسیله نقلیه ، دوچرخه و خطوط عابر پیاده ایجاد می کند.
لوازم جانبی ، تابلوهای راهنمایی یا نوار شبرنگ یا بازتاب می توانند با توجه به سفارش مشتریان یا نیازهای منطقه کار جهت دار استفاده شوند.
برای اتصال بخشها نیازی به اجزای اضافی نیست.

محصولات مرتبط