فروشگاه اینترنتی لوازم ترافیکی و ایمنی ترافیک کالا

تولیدکننده و عرضه کننده انواع لوازم ترافیکی و ایمنی

به تابلو ایست نزدیک می شوید

عبور حیوانات وحشی

شیب سر بالایی

عبور حیوانات اهلی

برآمدگی

دست انداز

تقاطع با راه آهن دو خطه

تقاطع با راه آهن

عبور دوچرخه سوار

شانه خطرناک

خطر

خطر سقوط در آب

پل متحرک

میدان

تقاطع

تقاطع مسیر قطار شهری

پیچ به چپ

پیچ به راست

گذرگاه عابر پیاده

عبور عابر پیاده

عبور اطفال

چاله

تقاطع راه آهن بدون راهبند

تقاطع راه آهن با راهبند

تقاطع اصلی و فرعی

تقاطع جاده و راه آهن در 100 متری

تقاطع جاده و راه آهن در 200 متری

تقاطع جاده و راه آهن در 300 متری

تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند در 300 متری

تقاطع جاده و راه آهن با راهبند در 300 متری

راه از راست و چپ باریک می شود

راه از چپ باریک می شود

راه از راست باریک می شود

اولین پیچ به چپ

اولین پیچ به راست

سرازیری خطرناک

پرواز هواپیما در ارتفاع کم

پرتاب سنگ

راه لغزنده

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از چپ

کارگران مشغول کارند

ورود به راه اصلی از چپ

ورود به راه اصلی از راست

به تابلو رعایت تقدم نزدیک میشوید

ریزش سنگ

تراکم ترافیک

جاده دو طرفه

چراغ راهنما

پایان تونل

محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

منطقه محدودیت سرعت

پایان منطقه محدودیت سرعت

پارکینگ

پارک سوار

پارکینگ مخصوص افراد معلول

محدوده پارک آزاد

پایان محدوده پارک آزاد

استراحتگاه

استراحتگاه

میدان

دستشویی

پست امدادی

غذاخوری

چایخانه

پمپ بنزین

مهمان سرا

هتل

استراحتگاه – کاروان

ابتدای منطقه مسکونی

پایان منطقه مسکونی

ابتدای شهر

انتهای شهر

خروجی از آزادراه ۱۰۰ متر

خروجی از آزادراه 2۰۰ متر

خروجی از آزادراه 3۰۰ متر

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه قطار شهری

خط عبور برای گریز

بن بست

سمت راست بن بست

آزادراه

پایان آزادراه

افزایش خطوط عبور

بسته بودن یکی از خطوط

کاهش خطوط عبور

گذرگاه پیاده

مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین

زیرگذر یا روگذر

سرعت توصیه شده

تابلو ایست

تابلو رعایت تقدم

تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

تابلو ورود ممنوع

تابلو رعایت فاصله کمتر از 7۰ متر ممنوع

تابلو سرعت بیش از 4۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

تابلو توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

تابلو توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

تابلو عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع

تابلو عبور کامیون یدک دار ممنوع

تابلو عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع

تابلو عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع

 تابلو عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

 تابلو عبور خودرو با یدک ممنوع

تابلو عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

تابلو عبور با بار بیش از 6 تن بر هر محور ممنوع

تابلو عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع

تابلو عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

تابلو ایست – بازرسی (گمرک)

تابلو عبور خودرو کشاورزی ممنوع

تابلو عبور دوچرخه ممنوع

تابلو عبور گاری ممنوع

تابلو عبور موتور سیکلت ممنوع

تابلو گردش به چپ ممنوع

تابلو گردش به راست ممنوع

تابلو دور زدن ممنوع

تابلو بوق زدن ممنوع

تابلو عبور موتور سیکلت ممنوع

تابلو عبور سواری ممنوع

تابلو عبور پیاده ممنوع

تابلو سبقت ممنوع

تابلو سبقت برای کامیون ممنوع

تابلو عبور کامیون ممنوع

تابلو عبور چرخ دستی ممنوع

تابلو ورود از هر دو طرف ممنوع

تابلو توقف (پارک) ممنوع

تابلو توقف (پارک) ممنوع

تابلو توقف مطلقاً ممنوع

تابلو پایان منطقه توقف ممنوع

تابلو پایان سبقت ممنوع برای کامیون

تابلو پایان محدودیت سرعت 40 کیلومتر

تابلو پایان سبقت ممنوع

تابلو پایان تمام محدودیت‌ها

تابلو حق تقدم عبور با شما

تابلو راه یک طرفه

تابلو  خیابان یک طرفه

تابلو  حداقل سرعت در خط عبور

تابلو حداقل سرعت در خط‌ عبوری

تابلو پیش انتخاب مسیر

تابلو حداکثر سرعت در خط‌های عبور

تابلو مسیر کامیون حامل کالای خطرناک

تابلو خط ویژه عبور

تابلو عبور از سمت چپ مجاز است

تابلو عبور از هر دو سمت مجاز است

تابلو جهت عبور در میدان

تابلو فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است

تابلو فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است

تابلو فقط عبور مستقیم مجاز است

تابلو فقط عبور به چپ مجاز است

تابلو فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است

تابلو فقط گردش به چپ مجاز است

تابلو عبور از سمت راست مجاز است

تابلو فقط عبور به راست مجاز است

تابلو فقط گردش بهراست مجاز است

تابلو عبور فقط با زنجیر چرخ

تابلو فقط عبور پیاده مجاز است

تابلو فقط عبور اسب سوار مجاز است

تابلو فقط عبور دوچرخه مجاز است

تابلو حداقل سرعت 40 کیلومتر

تابلو پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر

تابلو خیابان اصلی

تابلو پایان خیابان اصلی

تابلو حاشیه نمای راست

تابلو حاشیه نمای چپ

تابلو حاشیه وجهت نما به چپ – گروهی

تابلو حاشیه وجهت نما به راست – گروهی

تابلو حاشیه نمای دوطرفه

تابلو حاشیه وجهت نما به راست – تکی

تابلو حاشیه وجهت نما به چپ – تکی

تابلو جریان همگرا

تابلو شروع جداکننده

تابلو پایان جداکننده

تابلو هدایت مسیر با جداکننده

تابلو مدرسه

تابلو نظارت دوربین پلیس

تابلو طول محدوده خطر

تابلو طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ

تابلو فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر

تابلو تقاطع فرعی با اصلی در قوس

تابلو در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است

تابلو اختصاص علایم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه

تابلو اختصاص علایم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه

تابلو ختصاص علایم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه

تابلو راهنمای مسیر

تابلو راهنمای مسیر

تابلو استراحتگاه ۵۰۰ متر

تابلو استراحتگاه ۵۰۰ متر

تابلو پارک سوار

تابلو راهنمای مسیر

تابلو راهنمای مسیر

تابلو راهنمای مسیر

تابلو راهنمای مسیر

تابلو محدودیت سرعت در کشور همسایه

تابلو باز یا بسته بودن جاده کوهستانی

تابلو راهنمای مسیر

تابلو راهنمای مسیر