تابلوها و برچسب ایمنی کارگاهی (HSE,MSDS)

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فیلترهای فعال

تابلوها و برچسب ایمنی کارگاهی (HSE,MSDS)

علائم ایمنی و بهداشت، پوسترهای آگاهی و بروشورها در محل کار برای رعایت مقررات مورد نیاز است. برای استفاده در موقعیت‌های مختلف که نیاز به اقدامات ایمن دارند، مشخص شده‌اند و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص و دسته بندی ها عبارتند از:

علائم ایمنی

  • علائم وضعیت ایمن - این علائم روی پس زمینه سبز با نوشته ها، تصاویر و نمادهای سفید تولید می شوند. آنها عبارتند از؛ جهت خروجی های آتش نشانی و نقاط تجمع آتش نشانی، محل تجمع آتش نشانی، محل جعبه کمک های اولیه و تابلوهای مجاز پرسنل کمک های اولیه.

  • علائم هشدار و ممنوعیت - اینها شامل یک پس‌زمینه زرد با نوشته‌های سیاه و نمادهایی هستند که به کسی که در نزدیکی خطر احتمالی قرار دارد هشدار لازم را نشان می‌دهد (علائم خطر و هشدار)، و نوشته سفید روی پس‌زمینه قرمز زمانی که برای دستور عدم استفاده و یا ممنوعیت از آن استفاده می‌شود. برای ممنوعیت انجام کاری، معمولاً با یک تصویر سیاه که با علامت قرمز خط کشیده شده است؛ به عنوان مثال، ممنوعیت ورود، سیگار کشیدن، ممنوعیت پارک، کودکان نباید در این سایت بازی کنند، و...

  • علائم ایمنی آتش نشانی - علائمی برای نشان دادن انواع مختلف کپسول آتش نشانی برای استفاده در مواد مختلف، و همچنین اعلام حریق، پتوی آتش، و علائم نقطه آتش و...

  • علائم ایمنی سایت - عمدتاً علائمی با نوشته سفید روی پس‌زمینه آبی، با یک تصویر همراه برای نشان دادن لباس و تجهیزات لازم برای رعایت ایمنی سایت. علائم هشدار دهنده، خطر و احتیاط در خصوص مبادی ورودی سایت نیز در این زیر مجموعه گنجانده شده است.

  • پوسترهای ایمنی - پوسترهایی که توصیه های مفیدی را برای انواع پیشامدهای احتمالی در محل کار که نیاز به اقدام اضطراری دارند ارائه می دهند. پوسترهای قانون ایمنی و بهداشت نیز در این زیرمجموعه است.