• 09221587354
  • 02177341073

استات دایره

بابدنه پلاستیکی مورد استفاده در جاده ها و خیابان های درون شهری و برون شهریی استفاده میشود و معمولا برای نصب قبل از سرعتگیر ها و در نزدیکی عوارضی ها نصب میشود.


ستات یک راه حل موثر و ارزان برای کاهش سرعت ترافیک و برای جدا کردن مسیرهای ترافیک و مناطق غیر ترافیکی است. استات ها که از گروه گل میخ ها به شمار می آیند ؛ تجهیزاتی ترافیکی برای کاهش سرعت و آرام کننده ترافیک هستند که در محل ها و مسیرهای پر تردد به عنوان سرعت گیر و هشداردهنده کاهش سرعت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این محصولات نوعی هشداردهنده مبادی خروجی ها و ورودی ها محسوب می گردند، علاوه بر این برای تفکیک مسیرها و گذرهای مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات مرتبط