• 09221587354
  • 02177341073

مخروطی های ترافیکی که به آنها مخروطی ایمنی نیز گفته میشود معمولا نشانگرهای مخروطی شکل هستند که در جاده ها یا مسیرهای پیاده روی برای هدایت موقت ترافیک به روشی ایمن قرار میگیرند و معمولا برای ایجاد جداسازی و ادغام خطوط در طول پروژه های راه سازی یا تصادفات اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرند.

البته اگر قرار باشد که انحراف برای مدت طولانی در جای خود بماند، از نشانگر یا نشانه ها دائمی تر استفاده میشود.

محصولات مرتبط